Woerdblokeiland te Naaldwijk

haalbaarheidsstudie

Woerdblokeiland-maq1

Dit braakliggende terrein te Naaldwijk was al meerdere malen ontwikkeld tbv een woonzorgcomplex met diverse maatschappelijke voorzieningen, toen wij de vraag kregen van de woningbouwvereniging om een nieuwe haalbaarheidsstudie te maken.
De studie moest de uitgangspunten voor deze locatie achterhalen en onderzoeken wat het maximale programma kon worden binnen deze randvoorwaarden.

Woerdblokeiland-maq2

Wij zijn gestart met een rapport waarin alle randvoorwaarden voor deze plek in verwoord staan zoals de stedenbouwkundige randvoorwaarden, bestemmingsplaneisen, geluidseisen, parkeernormen en gemeentelijke randvoorwaarden. Vervolgens vertalen wij het minimale programma op de locatie in meerdere uiteenlopende modellen, hierin onderzoeken we ook het maximale programma per model. Meteen is er dan goed zicht op de mogelijkheden van de locatie met de specifieke randvoorwaarden. Door deze modellen uitgebreid met de woningbouwvereniging en, bij deze studie, ook de zorgleverancier te overleggen, kom je snel tot de specifieke wensen van de opdrachtgever en gebruiker.

Woerdblokeiland-imp3

Hier waren de wensen van de opdrachtgever en gebruiker duidelijk, het woonzorgcomplex moest een open, vriendelijk en kleinschalig karakter krijgen met veel licht, lucht en ruimte. Een dorp op zich op het eiland met, behalve seniorenwoningen ook vrije sector appartementen en allerlei voorzieningen als een kinderdagverblijf en een centrum voor jeugd en gezin die voor voldoende reuring op het eiland zorgen.
Uiteindelijk was de keuze voor model 2 snel en unaniem gemaakt. Waarna het proces, toen bleek dat het een haalbaar plan was, ook voorspoedig is verlopen; voorjaar 2012 is de start bouw gepland.
@ Architectenbureau Weeda van der Weijden bv

 Reacties zijn gesloten.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com