Buitenplaats Syon

Een van onze projecten is Buitenplaats Syon. Het plan wordt gerealiseerd rondom de archeologische vondstenvan een oud klooster en buitenplaats te Rijswijk Buiten. Dit project zal de parel van Rijswijk Buiten moetenworden met veel groen waar de buurtbewoners samen kunnen komen. Nu ligt er een prachtig plan waarvan wijonze schetsen kunnen delen. De woningen aan weerszijden more »